COMUNICADO ASOCIACIÓN VIGUESA POLA MEMORIA HISTÓRICA DO 36

 

A PROPOSITO DAS DECLARACIONS DE ABEL CABALLERO SOBRE A DECISIÓN DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE A CRUZ DO CASTRO DE VIGO

A Asociación Viguesa pola Memoria Histórica do 36 vén sendo obxecto, por parte do alcalde de Vigo, Señor Caballero, dunha enfermiza e disparatada campaña de acoso e difamación que diante da gravidade de tales feitos, obríganos a respostar publicamente. E isto é así a raíz da resolución do Tribunal Constitucional do 20 Novembro do 2015 de non admitir a trámite o recurso de amparo presentado por nós para que dito tribunal se posicionarse sobre a demolición da Cruz do Castro

Resulta absolutamente incrible que o Sr Alcalde ouse, coa máis absoluta impunidade e desprezo, criminalizar a nosa asociación e definir aos seus integrantes como “folloneros” e enredadores” e, mesmo, nunha linguaxe propia dos mellores anos da ditadura, a etiquetalos co cualificativo “dos mesmos de sempre”.

Eses “ mesmos de sempre”, aos que se refire o Sr Caballero, non son os entes abstractos aos que era tan adicta a retórica franquista, agora resucitada co mesmo ardor guerreiro polo rexedor vigués. Eses “mesmos de sempre” temos nome e chamámonos Asociación Viguesa pola Memoria Histórica do 36 , unha asociación legalmente constituída e rexistrada, cunha Xunta Directiva coñecida por toda a sociedade viguesa e os medios de comunicación e que, como o alcalde de Vigo seguro saberá, cualificada polo pleno do Concello en 2007 como Viguesa Distinguida.

Chámanos “enredadores” e folloneros” É posible que o sexamos, do mesmo xeito que, salvando as distancias, o foron tamén Copernico ou Galileo cando puxeron do revés o concepto da ciencia na súa época. E somos si, “enredadores e folloneros”, só coa condición de que a esa acepción se lle engada, como característica moral e insubornable, o feito de non querer pregarse ao ritmo que o Sr Alcalde quere impoñer ao devir da cidade e a soberanía de decisión dos colectivos que representan o seu tecido asociativo. Trabúcase o Sr Caballero, como sempre ocorre coas personalidades narcisistas e personalistas como a súa, se cre que os vigueses lle deron os votos para que non derrubase a Cruz do Castro e, trabúcase tamén, como ocorre coas personalidades egocéntricas e autoritarias como a súa , se pensa que os seus desexos deben coincidir sempre cos desexos de todos e cada un dos vigueses e viguesas.
Di Abel Caballero que von esta sentenza a nosa asociación sufriu unha “desautorización brutal”. Vexamos en que grado

1. O Tribunal Contencioso Administrativo nº1 de Vigo condenou ao Concello a responder no prazo de 30 días aos requerimientos da AVMH

2. O Tribunal Contencioso Administrativo nº2 de Vigo condenou ao Concello á retirada da Cruz franquista do Castro.

3. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) aceptou o recurso do Concello para non derrubar a Cruz do Castro con dous votos a prol de mantela e un en contra.

4 O Tribunal Constitucional non acepta a trámite o recurso presentado pola AVMH na TSXG.

Compre sinalar neste último aspecto, que o alto tribunal, simplesmente, non admitiu a tramite o noso recurso, pero nada dixo, nin sequera se pronunciou, sobre a demolición da Cruz. E é esta unha desautorización total sobre a demanda de derrubar a Cruz?. Parece que existen máis que dúbidas razoables de que non é así

Declara o Alcalde de Vigo que os membros da Asociación Viguesa pola Memoria Histórica do 36 teriamos que pedir desculpas. Desculpas de qué? De sentírmonos orgulloso ao pretender facer cumprir a Lei de Memoria Histórica? De que 4000 persoas (entre elas algún membro do seu partido con responsabilidades hoxe no goberno municipal e na deputación) e 30 colectivos secundasen a nosa proposta de derribo da Cruz do Castro? Ou é que os que teñen que pedir desculpas son Telmo Comesaña Pampillón ou Antonio Monroy, membros da nosa Asociación pero que representan a miles e miles de vitimas da ditadura por pedir que derruben esa cruz que simboliza as accións dos que asasinaron aos seus pais e deixaron viúvas e orfos? E a maiores. Tamén teñen que pedir desculpas os dous xuíces do Contencioso Administrativo de Vigo e a maxistrada do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que apoiaron a nosa demanda?. Tamén eles son “folloneros” e enredadores”?

Todo Vigo sabe que a AVMH, repetimos Viguesa Distinguida, non é nin representa a partido político algún. Esto sabeo tamén perfectamente o Sr. Alcalde. Por iso, cando afirma que a nosa asociación se move por intereses partidarios, minte a mantenta, minte con esa facilidade que teñen as personalidades como a súa para deformar a realidade e levala ao seu rego.

Para rematar recomendariámoslle ao Señor Abel Caballero, Alcalde de Vigo, que, do mesmo xeito que gosta de inmortalizarse graficamente nos medios de comunicación coa súas conquistas e logros (outra vez o rasgo narcisista) se faga unha foto ao pe da Cruz do Castro co signo da vitoria nas súas mans, para que así, a Cruz Franquista do monte do Castro e a súa figura como Alcalde de Vigo, atopen, xuntas e irmanadas, un lugar sobranceiro nos espazos da ignominia e a vergoña que as futuras xeneracións de vigueses e viguesas saberán identificar.

Vigo, 28 Novembro 2015

Publicado en Artigos | Deixa un comentario

Valados 27 Setembro

Valados e artigos de prensa sobre os 40 anos do 27 de Setembro:

DSCF7880 DSCF7882

ATLANTICO DIARIO

FARO DE VIGO

Publicado en Artigos | Deixa un comentario

Manifestación 14 Abril 2015 – Vídeo

Publicado en Artigos | Deixa un comentario

Declaración da ARV o 14 de Abril.

Agora que tanto se fala da necesidade de superar o réxime da chamada transición, esquécese , de forma premeditada, que esa transición adoptou una forma de estado monárquica, é dicir, non democrática. E sábese dende a escola que onde haxa Rei non hai democracia, onde haxa cargos herdados non existe posibilidade de expresión da vontade popular. Poren esta idea basilar dos sistemas autenticamente democráticos, semella hoxe condenada caseque á marxinalidade. As expectativas abertas coa abdicación de Juan Carlos Borbón cara un horizonte republicano, están agora, a pesares do descrédito da Coroa, máis lonxanas que hai un ano.

A desaparición da Monarquía, non está presente no pretendido discurso transformador das dinámicas electorais aparecidas ultimamente como única resposta alternativa ás maldades do sistema. Os debates, lexítimos desde logo e posiblemente necesarios, sobre listas abertas, códigos éticos, revocatorios ou corrupción, invaden a area pública e concentran a atención da cidadanía. Preténdese así cambiar os usos do sistema en vez de erradicar os seus abusos. Tales dinámicas conforman a clave de bóveda que serve para explicar o silenciamento e desaparición progresiva que esta a sufrir a alternativa republicana como o escenario real desde o que se debe partir para abordar un autentico cambio.

Non hai cambios verdadeiros se se expulsan dos espazos públicos os conflictos sociais, os movementos sociais, as loitas sociais, en suma, o debate político e de ideas realmente transformadoras, e se opta por suplantalos e substituílos ou pola súa representación espectacular nas tertulias televisivas ou por medio de dinámicas electoralistas onde caiba todo

Dende a Asemblea Republicana cremos que hai que republicanizar as rúas e os conflictos e defender, mesmo a contracorrente agora , os valores republicanos como parte dunha estratexia imprescindible para acabar con esta II Restauración Monárquica que padecemos. Conceptos como os de liberdade, igualdade, fraternidade, Estado laico, dereito ao traballo, á vivenda, á sanidade e á educación publica, á igualdade de xénero, a loita contra o racismo, a xenofobia, o belicismo, o imperialismo e a defensa do ecoloxismo e do dereito das nacións sen estado para decidiren o seu futuro, son, entre outros, os valores que lle son propios á defensa da República

E precisamente agora que estamos nas vésperas dunhas eleccións municipais (e nos esquezamos que foi logo dunha eleccións municipais cando se expulsou ao Borbón do trono) a Asemblea Republicana de Vigo quere facer un chamamento aos partidos políticos, as agrupacións electorais, as coalicións electorais ou aos partidos instrumentais para que introduzan nos seus programas o republicanismo e a desaparición da Monarquía.

Ese é o xeito máis transformador e democrático de facer desaparecer o chamado “réxime da transición”. E esa é, ademais, a débeda que todas e todos os demócratas e antifranquistas temos contraída cos homes e mulleres que deron a súa vida e a súa liberdade na defensa dunha República que un día como o de hoxe de hai 84 anos era proclamadada dende o balcón do vello concello da nosa cidade

¡¡¡ VIVA A REPÚBLICA¡¡¡
14 de abril de 2015

Publicado en Artigos | Deixa un comentario

Manifesto 14 de abril Vigo 2015

Amigos e amigas: parabéns! Porque hoxe é un día de festa. Un día para a ledicia. Un día no que os demócratas celebramos na rúa o triunfo da República. Como o fixeron os nosos devanceiros o 14 de abril de 1931, na maior explosión de felicidade colectiva que este país de países teña vivido en toda a súa historia.

Hoxe é un día de festa. E, non obstante, celebrámolo nun lugar que evoca unha traxedia. Aquí, os republicanos, os demócratas e todos os seres humanos de ben recordamos aos cidadáns de Vigo que, en xullo de 1936, foron asasinados polas balas da sublevación fascista. As balas dos que só tiñan a violencia e a barbarie como argumentos mataron vinte vigueses que caeron aquí, a carón da Porta do Sol.

Naquel recanto da praza, xa entrando na rúa Policarpo Sanz, aínda se conservan as marcas dos disparos. Como os que mataron a Lenin Moreda Vázquez, un rapaz de só 14 anos, considerado o primeiro mártir vigués da represión.

Nos días que seguiron, instaurouse O Terror. Aí adiante, na rúa do Príncipe, vendía xornais Rosario Hernández, A Calesa, unha rapaza de só 16 anos, sempre alegre, sempre rindo, sempre cantando os lemas na cabeza das manifestacións obreiras da súa época. Xamais pagaron polos seus crimes aqueles matóns que a apresaron, violaron e torturaron salvaxemente, para botar o seu corpo no mar das illas Cíes.

Pero hoxe é un día de festa. Un día para recordar á Calesa que ría, que voceaba as novas dos xornais, que era a ledicia das reunións no sindicato, e que tiña unha felicidade que tanto molestaba aos malnacidos que devecían por asasinala.

Hoxe quedamos coa Calesa que foi feliz un 14 de abril. Aínda que non esquezamos a dor dos mortos, dos asasinados, dos encarcerados, dos exiliados, dos represaliados… Aínda que hoxe siga a ser máis difícil abrir unha fosa común do franquismo nunha cuneta que atopar o corpo de Miguel de Cervantes sachando polas igrexas… Aínda que siga no Castro esa cruz infame inaugurada polo propio dictador… Aínda que non teña habido xustiza nin reparación… Aínda que ás veces teñamos tantos a impresión de que vivimos entre os refugallos do franquismo, senón é no franquismo mesmo…

Pero todo isto non nos pode roubar a ledicia. Porque estamos de parabéns hoxe, 14 de abril, os demócratas e as demócratas, os homes e mulleres que cremos que un mundo xusto é incompatible cunha monarquía, e que os valores republicanos encarnan a verdadeira democracia. E quizais deberiamos aproveitar esta ocasión para facer autocrítica. Porque, ao recordar os mortos pola democracia, ao denunciar tanta inxustiza, ao sinalar tanto crime sen reparación, ás veces esquecemos a alegría da celebración. Esquecemos que a República é felicidade. E que estamos na obriga de transmitir e de contaxiar esa felicidade a todos os cidadáns, que cada día abrazan con máis ilusión a causa republicana.

Así o din as últimas enquisas e sondaxes. Malia a caricatura que moitos medios de comunicación fan do movemento e dos ideais republicanos, cada ano máis cidadáns cren que é preciso un cambio que leve a unha República.

Vivimos tempos en que se agachan as ideas. En que moitos tentan navegar entrambas augas, foxen de definirse ou de abranguer símbolos como a bandeira tricolor, tan honorable e tan democrática, que moitos levades hoxe nas vosas mans.

Por iso, nun día de festa como hoxe, 14 de abril, vivamos todos e todas a alegría de ser republicanos. De crer nos valores da República, da liberdade, da igualdade e da fraternidade, da convivencia entre culturas e nacións, da afirmación do laicismo para o Estado, dos principios dunha educación para todos e unha sanidade pública, da honestidade no goberno e a participación da cidadanía. E do fin dunha monarquía onde o poder é para sempre e se herda atentando contra o sentido común e contra os dereitos e liberdades básicos, recollidos na Declaración Universal dos Dereitos Humanos.

É tempo de república. É tempo de mirar cara a adiante. É tempo de alegría, porque este é o noso día. Esta é a nosa hora. E saberemos contaxiar a nosa ilusión como demócratas cara á festa da liberdade que está nos xenes dos nosos valores republicanos.

Alegrémonos. Recuperemos o sorriso de Rosario Hernández, A Calesa. A ledicia dunha rapaza de Vigo que un día como o de hoxe, un 14 de abril, foi inmensamente feliz, porque chegaba a República…

Con iso quedamos, coa devezo e a ilusión daquela rapaciña de só 16 anos que hoxe mesmo, un día de hai 84 anos, choraba aquí de ledicia.

Como a que temos que sentir hoxe, porque é o día da nosa festa, a dos demócratas. Sempre cara a adiante, cos valores republicanos. Porque xa está a chegar o día. E haberá mil primaveras máis para ela.

Viva a República!!!

14 de abril de 2015
Eduardo Rolland

Publicado en Artigos | Deixa un comentario

Manifestación pola República en Vigo. 14 de Abril de 2015

Outro ano máis, a Asemblea Republicana de Vigo convoca á cidadanía a participar na manifestación a prol da República, que terá lugar o martes 14 de Abril ás 20 horas dende a “Farola de Urzaiz” en Vigo.

¡Xuntémonos pola República!

cargando mapa - por favor, espere...

Farola de Urzaiz: 42.236001, -8.720360
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo KML-Logo
Farola de Urzaiz
Comezo da manifestación
Rúa Urzaiz, 2, Vigo, España

 

Cartaz da convocatoria:

Cartaz da manifestación do 14 de Abril de 2015

Cartaz da manifestación do 14 de Abril de 2015

Publicado en Artigos | Deixa un comentario